18 U.S.C. § 2257 הצהרה

Myred.tube אינו מפיק (ראשי או משני) של כל התוכן המצוי באתר (Myred.tube). בהתייחס לרישומים לפי 18 USC 2257 עבור כל תוכן שנמצא באתר זה, אנא הפנה את בקשתך לאתר החיצוני האחראי על הופקת התוכן.

אתר זה תואם לדרישות ותקנות של: 18 U.S.C. § 2257

הוכחת הגיל של כל דוגמנית מוחזקת על ידי האפוטרופוס לרישומים של כל ספק התוכן שממנו הדוגמניות משדרות.

Myred.tube הוא אתר לצפייה כללית בסוגים שונים של תוכן למבוגרים.

Myred.tube עושה כמיטב יכולתו על מנת לעמוד בדרישות התאימות כדי לוודא שכל בני האדם האמיתיים המתוארים בתמונות ובסרטונים המופיעים באתר זה היו מעל גיל 18 בעת צילום והקלטת התמונות והסרטים.

תוכן שהופק על ידי צדדים שלישיים

מפעילי אתר זה אינם "המפיקים" של כל תיאור של התנהגות מינית ממשית או מדומה אשר עשויה להופיע באתר זה.

ליתר דיוק, מפעילי אתר זה מגבילים את הטיפול שלהם בתוכן כזה ומבצעים רק את הפעילויות של הצגת חומר שעשוי לתאר התנהגות מינית מפורשת שהופקה על ידי צדדים שלישיים.

בהתאם ל-18 U.S.C. § 2257(h)(2)(B)(v) ו-47 U.S.C. § 230(ג), מפעילי אתר זה שומרים לעצמם את הזכות למחוק חומרים המופיעים באתר שהם מגונים, לא חוקיים, מכפישים או אינם עולים בקנה אחד עם המדיניות ותנאי השירות של אתר זה.

לסיוע נוסף ו/או מידע במציאת אתר מקור התוכן, אנא צור קשר עם Myred.tube באמצעות טופס יצירת קשר.

צור קשר

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי הצהרת 18 U.S.C. § 2257, אתה יכול לפנות אלינו: